Home / Uncategorised / 21.1.2021 Future Mobility Co-Creation Day
single

21.1.2021 Future Mobility Co-Creation Day

Future Mobility Co-Creation Day torstaina 21.1.2021 9:00-15:30 on Cleantech Mobility Education for Tomorrow -hankkeen (2020-21) järjestämä tapahtuma.

Onko autojen yksityisomistaminen pian historiaa, kun itseajavat, yhteiskäyttöiset autot tulevat? Tulevaisuuden liikkuvuusratkaisut saattavat olla palveluita, jotka yhdistävät monenlaisia liikkumisen muotoja asiakkaan tarpeen mukaan. Emme vielä tiedä, mikä tulee käytännössä yleistymään, mutta on selvää, että niiden kehittämisessä tarvitaan eri alojen ja sektorien yhteen tuomista. Tämän kokonaisuuden edellytysten tutkiminen on Future Mobility Co-Creation Dayn ytimessä.

Tervetuloa Future Mobility Co-Creation Day -verkkotapahtumaan torstaina 21.1.2021 klo 9:00-15:30! Tapahtumassa on aihetta käsitteleviä Keynote-puheenvuoroja, kiinnostavia tietoiskuja, työpajoja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Ohjelma

Aika Sessio 
9:00-9:30 Tapahtuman aloitus 
Mikael Seppälä, Laurea: Future Mobility Co-creation – Miten teemme liikkumisen tulevaisuuden? (esitysmateriaalit, video
9:30-10:15 Anu Tuominen, VTT: Minkälainen on liikennejärjestelmän tulevaisuus? (esitysmateriaalit, video)  
10:30-11:15 Laura Riihentupa, Sitowise Oy: ITS Factory -älyliikenneverkosto ja sen yritysten liikenneratkaisut (esitysmateriaalit, video)
11:30-12:15 Juho Kostiainen, Jätkäsaari Mobility Lab: Tulevaisuuden tekemistä keskellä kaupunkia (esitysmateriaalit, video)
12:15-13:15 Lounas 
13:15-14:00 Krista Keränen, Vision Factory Oy: Liikkumisen tulevaisuus tehdään yhteiskehittämällä (esitysmateriaalit, video)
14:15-15:00 Heikki Liimatainen, Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus VERNE: Kohti kestävämpää liikennettä (esitysmateriaalit, video
15:15-15:30 Tapahtuman lopetus 
Harri Miinin, Metropolia: Mitä CLEMET-hankkeessa tehdään ja miten tästä eteenpäin? (video)

Tapahtuman puheenvuorot kestävät 45 minuuttia ja niitä seuraa 15 minuutin vapaamuotoinen kysymys- ja keskusteluosio. 

Koko päivän kestävä työpaja  

Läpi päivän ja tauoilla on mahdollisuus osallistua Future Mobility Co-creation -kokeiluportfolion kokeilujen ideoimiseen, jota avataan tarkemmin tapahtuman aloituspuheenvuorossa. Kokeiluportfolio on Sitran lanseeraama systeemisten innovaatioiden kehittämisen työkalu. Sen avulla voidaan yhdistää yksittäisiä kokeiluja kokonaisuudeksi, joka voi edistää tulevaisuuden liikkumisen vaatimaa yhteiskunnallista muutosta. 

Tulevaisuus tehdään #yhdessä! 

Klikkaa kuvaa osallistuaksesi ideointiin Mirossa:

Puhujat

Anu Tuominen, johtava tutkija, VTT  

TkT Anu Tuominen toimii VTT:llä johtavan tutkijan tehtävässä. Hän on perehtynyt erityisesti kestävään liikkumiseen, liikenteen ilmastopolitiikan tutkimukseen, vaikutusten arviointiin ja ennakointiin. Hän on osallistunut lukuisiin näitä aihepiirejä käsitteleviin projekteihin Suomessa ja EU-tasolla. Keskeisenä teemana hankkeissa ovat olleet erilaisten liikenteen ennakointi- ja vaikutusarviointimenetelmien, liikennejärjestelmän tilaa ja sosio-teknistä muutosta kuvaavien lähestymistapojen sekä strategista päätöksentekoa palvelevien tiedontuotannon käytäntöjen kehittäminen.

Anu Tuomisen esitysmateriaalit

Laura Riihentupa, Vanhempi asiantuntija, Sitowise Oy

Laura Riihentupa toimii Sitowisen Digitaaliset ratkaisut -yksikössä vanhempana asiantuntijana ja on myös ITS Factory -älyliikenneverkoston koordinaattori. Hän on työskennellyt viimeiset 12 vuotta älykkään liikenteen palvelujen, taksivälitys- ja hallintasovellusten sekä kutsujoukkoliikenteen järjestelmien parissa. Hän on osallistunut lukuisiin EU ja Business Finland -rahoitteisiin hankkeisiin, jotka keskittyvät mm. autonomisiin järjestelmiin, digitaalisiin kaksosiin ja 5G-verkkoihin.

Laura Riihentuvan esitysmateriaalit

Juho Kostiainen, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki 

Juho Kostiainen toimii Helsingin kaupungilla Jätkäsaari Mobility Labin eli älyliikenteen kokeilualustahankkeen koordinaattorina. Hän on työskennellyt älyliikenteen innovaatio- ja yhteiskehitystoiminnan parissa kymmenisen vuotta. 

Juho Kostiaisen esitysmateriaalit

Krista Keränen, palveluliiketoiminnan asiantuntija, Vision Factory Oy 

Krista Keränen on palveluliiketoiminnan ammattilainen yli 30-vuoden kokemuksella. Lisäksi Krista on yhteiskehittämisen uranuurtaja ja suosittu puhuja. Hän on mm. väitellyt yhteiskehittämisestä Cambridgen yliopistosta 2015 ja kehittänyt palkittuja yhteiskehittämisen työkaluja. Krista toimii konsulttina, kouluttajana ja tutkijana oman yrityksensä Vision Factoryn kautta keskittyen asiakaskeskeisen palveluliiketoiminnan kehittämiseen. Kristan vahvuutena on ammatillisen osaamisen lisäksi ihmisten innostaminen ja energisointi.

Krista Keräsen esitysmateriaalit

Heikki Liimatainen, professori, Tampereen yliopisto

Tenure track -professori Heikki Liimatainen on Suomen johtava liikenne- ja kuljetusjärjestelmien, erityisesti liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntija. Hän on johtanut Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verneä vuodesta 2016 ja hän on myös liikenteen tulevaisuuden dosentti Turun yliopistossa. Hän on toiminut vuosina 2019-2020 Liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekarttatyöryhmän pysyvänä asiantuntijana. Liimatainen on julkaissut yli 20 artikkelia korkeatasoisissa kansainvälisissä journaaleissa liikenteen hiilidioksidipäästöihin, turvallisuuteen ja liikenneköyhyyteen liittyvistä teemoista. Suomen päämediat ovat hyödyntäneet lukuisia kertoja Liimataisen asiantuntemusta lehdissä, radiossa ja televisiossa. 

Heikki Liimataisen esitysmateriaalit

Tule mukaan!

Verkkotapahtuman kohdejoukkona ovat sekä liikkumisen tulevaisuudesta että yhteiskehittelystä kiinnostuneet henkilöt, jotka voivat edustaa esimerkiksi

  • oppilaitoksia
  • tutkimusta
  • yrityksiä.

Verkkotapahtumassa tuodaan yhteen useita aiheeseen liittyviä näkökulmia, joten ei tarvitse olla liikkuvuuden eikä yhteiskehittämisen asiantuntija osallistuakseen.

Tapahtuman järjestää Cleantech Mobility Education for Tomorrow (CLEMET) -hanke, jossa kehitetään ajoneuvoalan koulutusta ja luodaan uudenlaisia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki. CLEMET-hanke pohjustaa Espoon Kiviruukkiin rakennettavaa Cleantech Gardenia. Sen puitteissa tulee toimimaan verkkotapahtuman aihepiiriä edistävä paikallisia asukkaita, oppilaitoksia, tutkimusta ja yrityksiä yhteen tuova sekä tulevaisuuden liikkuvuusratkaisuja kehittävä Living Lab -yhteiskehittämisalusta.

Lisätietoja

Mikael Seppälä, projektiasiantuntija, Laurea
mikael.seppala@laurea.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *