Hankekumppanit

Home / Hankekumppanit

Hankekumppanit

Esittelemme CLEMET-hankkeessa mukana olevien organisaatioiden edustajat. (Lista päivittyy.)

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aleksi Malinen on CLEMET-hankkeen projektipäällikkö helmikuusta 2021 alkaen.

Milla Åman Kyyrö työskentelee Metropolia Ammattikorkeakoulussa viestintäsuunnittelijana. Hän on koulutukseltaan Master of Media Management (MA) ja kulttuurituottaja (YAMK). Milla toteuttaa älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän hankeviestintää sekä päätoimittaa Tikissä-blogia. CLEMET-hankkeen viestintäassistenttina hän on toiminut huhtikuusta 2020 alkaen. Vapaa-ajallaan Milla harrastaa pyöräilyä ja science fiction –elokuvia. Linkki LInkedIn -profiiliin.

Oscar Nissin toimii Metropolia Ammattikorkeakoulussa Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymän innovaatiojohtajana, ja on koulutukseltaan ajoneuvotekniikan insinööri (AMK). Innovaatiojohtajana Nissin on vastuussa Metropolian älykkääseen liikkumiseen liittyvien hankkeiden koordinoinnista sekä hankesalkun kehittämisestä. CLEMET-hankkeessa Oscar Nissin on ollut mukana valmistelijana ja toteuttamisvaiheessa hänellä on ohjaus- ja neuvonantorooli. Vapaa-ajallaan Oscar on aktiivinen reserviläinen ja harrastaa valokuvausta.

Laurea-ammattikorkeakoulu

Kati Tawast, KTM/M.Sc. (Econ.), on CLEMET-hankkeen projektipäällikkö ja liiketoiminnan kehittäjä, joka hyödyntää työskentelyssään palvelumuotoilun ja fasilitoinnin menetelmiä. Katin erityisosaamista on asiakasymmärrys ja liiketoimintamallit, palvelumuotoilu sekä digitaalinen markkinointi. Kati Tawastilla on yli 20 vuoden työkokemus liike-elämästä. Laurea-ammattikorkeakoulussa Kati opettaa palvelumuotoilua ja on ohjannut satoja opiskelijoiden tekemiä innovaatioprojekteja yrityksille ja julkisorganisaatioille. Hän on vetänyt Kuluttajakäyttäytymisen digitaalisuus –hanketta ja pitänyt palvelumuotoilukoulutuksia luovan alan osaajille CityDrivers-hankkeessa. TUTKA-hankkeessa Kati vastaa asiakasymmärrys ja liiketoimintamallit –koulutuksista Itä-, Länsi- ja Keski-Uudenmaan pienyrittäjille. Vapaa-ajalla Kati viettää aikaa perheensä kanssa patikoiden ja pyöräillen ja talvella lempilajeja ovat hiihto ja laskettelu. Linkki LinkedIn-profiiliin.

Mikael Seppälä KTM, YTM, KM, MBA (Service Innovation & Design) toimii CLEMET-hankkeessa yhteiskehittämisen ja Living Labien projektiasiantuntijana. Mikael on monialaisen innovaatiojohtamisen asiantuntija, joka on erikoistunut monitoimijaisiin yhteistoiminnan ja yhteiskehittämisen muotoihin, kuten innovaatioekosysteemeihin, Living Labeihin ja palvelumuotoiluun. Mikael vastaa hankkeessa Tulevaisuuden autotalon osana olevan Living Lab -oppimisympäristön konseptoinnista. Linkki LinkedIn-profiiliin.

Salla Kuuluvainen työskentelee Laureassa palvelumuotoilijana. Hän on koulutukseltaan Msc kestävän kehityksen strategisen johtamisen saralla ja valmistuu toivottavasti tämän vuoden aikana myös Laurean Service Innovation and Design –ohjelmasta. CLEMET-hankkeessa hän toimii palvelumuotoilun ja liiketoimintamallien asiantuntijana. Hän työskentelee Laureassa myös kahdessa muussa hankkeessa, jotka liittyvät ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämiseen ja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseen tähtäävän pelin kehittämiseen. Salla on aiemmin työskennellyt useissa järjestöissä ja Aalto-yliopistossa koulutukseen ja innovaatioihin liittyvissä projekteissa. Salla on harrastanut hapanjuurella leipomista jo ennen koronaa, ja lisäksi viettää aikaa viljelypalstalla. Linkki LinkedIn -profiiliin.

Omnia

Tarja Lang on filosofian tohtori, joka työskentelee Omniassa tutkimuspäällikkönä. Hän on erikoistunut ammatillisen koulutuksen ja aikuiskasvatuksen kysymyksiin. Tarja on työskennellyt vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen rehtorina 17 vuotta. Väitöskirja Helsingin yliopistossa (2011) käsitteli Suomen sivistyshistoriaa, oppilaitosjohtamista ja sukupuolen merkitystä työssä. Hän on suorittanut MBA-tutkinnon (2014) Walesin yliopiston alaisessa Swansea Metropolitan Universityssa. Tällä hetkellä hän työskentelee myös EU-rahoitteisissa koulutushankkeissa Suomen eksperttinä.  Linkki Linkedin -profiiliin.

Matti Rämö työskentelee Omnia autoalan tutkintovastaavana, koulutukseltaan autotekniikan insinööri AMK ja teknologia johtamisen YAMK. Matti on työskennelty autoalalla neljäkymmentä vuotta, josta toiminut viimeiset kaksikymmentä vuotta opetustehtävissä sekä opetuksen kehittämisessä eri toimenkuvan muodossa. CLEMET-hankkeessa Matti on työskennellyt koulutuspäällikön sijaisroolissa ja ollut valmistelijana hankeen alussa, toteutusvaiheessa on mukana työelämän ja opetushenkilöstön muuntokoulutuksessa ja pilotoidaan yhteiskäyttötilojen mahdollisuutta uudessa Tulevaisuuden Autotalossa. Vapaa-ajalla harrastuksina ovat golf, pyöräily, juoksu ja koirien kanssa lenkkeily.

Pekka Räsänen (tietotekniikan insinööri, MBA Leadership in Education, NTM) on toiminut kehitys- ja muutoshankkeiden johtajana koulutus- ja yrityselämässä neljän vuosikymmenen aikana. Omniassa hän on johtanut EU-rahoitteisia koulutus- ja osallisuutta kehittäviä hankkeita Suomessa ja Egyptissä yli 10 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän toimii bio- ja kiertotalouden Cleantech Garden -ekosysteemin projektipäällikkönä. Ekosysteemi tulee kokoamaan koulutus-, tutkimus-, innovaatio- ja yrityspalveluiden tuottajat ja palvelut yhteen alueen ja asukkaiden hyväksi. CLEMET-hanke tuo käytännön näkökulman Cleantech Garden kehitystyöhön. Linkki LinkedIn -profiiliin.

Antti Järvenpää työskentelee Omnian autoalalla opettajana, koulutukseltaan hän on autotekniikan insinööri. Antti on työskennellyt autoalan opettajana 30 vuotta, pääasiassa hän on opettanut autosähkö- ja testaustekniikkaa. CLEMET-hankkeessa Antti on ollut mukana suunnittelemassa mm. täydennyskoulutuksia ja kehittämässä oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä. Antin harrastuksia ovat mm. pyöräily, lenkkeily, tennis ja veneily.

Jari Alatalo työskentelee Omniassa autoalan opettajana. Olen toiminut autoalalla yli 30 vuotta erilaisissa autoalan esimies- ja johtotehtävissä. Koulutuksia on kertynyt urani kautta merkkiorganisaatioissa, mm. Johtamisen erikoisammattitutkinto, Ford Business School, BMW liikkeenjohdon koulutus. Jari toimii vastuuopettajana auto- ja varaosamyynnin sekä työnjohtajien ryhmille. CLEMET-hankkeessa olen mukana Autofit-ympäristön kehittämisessä Metropolian ja Omnian opiskelijoiden näkökulmasta. Autofitin siirtyessä Kiviruukin kampukselle on tarkoitus tuottaa erilaisia palvelumuotoilun menetelmiä. Jarin harrastuksiin kuuluu mökkeily, historiikki autot, laskettelu ja maastossa liikkuminen mönkijällä, kelkalla sekä koiran kanssa juosten.

Espoon lukiolinja

Tapani Pikkarainen (YTM) on Espoonlahden lukion opinto-ohjaaja, taustana filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettajuus ohjauksen lisäksi. Espoonlahdessa menossa on menossa kymmenes työvuosi, opinto-ohjaajana yhteensä on viidestoista vuosi tulossa täyteen. Työtehtävinä mm. lukiolaisten ohjaaminen läpi opintojen, sekä korkeakoulu- ja työelämäyhteyksien hoitaminen.

Rooli Clemet- hankkeessa on Espoon kaupungin hankehakemuksessa mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, joita ovat mm.:

  • Lukion työelämäkumppanuuksien ja -verkostojen kehittäminen
  • Lukion korkeakouluyhteistyön uudet mallit
  • Lukiolaisten tietämyksen lisääminen jatko-opintomahdollisuuksista ja työelämästä sekä osallisuuden vahvistaminen
  • Lukio-opettajien ja johdon työelämätuntemuksen lisääminen

Vapaa-ajalla puuhailen perheen ja kahden koiran kanssa, jonka lisäksi lukeminen, kuntoilu ja musiikin kanssa hifistely auttavat vapaahetkien kuluttamisessa. Linkki LinkedIn-profiiliin.

Sami Siniharju työskentelee Espoonlahden lukion opinto-ohjaajana, tässä tehtävässä 10 vuotta. Koulutus KM & KTM & opinto-ohjaaja. Työtehtävänä mm. ohjata lukiolaisia lukio-opinnoissa, yo-kirjoituksissa, jatko-opintovalinnoissa ja työelämäasioissa.

Rooli Clemet-hankkeessa on Espoon kaupungin hankehakemuksessa mainittujen tavoitteiden toteuttaminen, joita ovat mm.

  • Lukion työelämäkumppanuuksien ja -verkostojen rakentaminen
  • Lukion korkeakouluyhteistyön uudet mallit
  • Lukiolaisten tietämyksen lisääminen jatko-opiskelumahdollisuuksista ja työelämästä sekä osallisuuden vahvistaminen
  • Lukio-opettajien ja johdon työelämätuntemuksen lisääminen

Sami viettää vapaa-aikaa perheen parissa, luonnossa ja liikunnan merkeissä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT

Risto Öörni työskentelee Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssa erikoistutkijana tutkimusaiheenaan älyliikenteen sovellukset. Koulutukseltaan Öörni on diplomi-insinööri ja tekniikan tohtori, ja hänellä on vuosien kokemus älyliikenteen sovellusten vaikuttavuuden ja toimivuuden arvioinnista, sovellusten käyttöönoton edellytyksistä sekä älykkäistä ajoneuvojen turvajärjestelmistä. Risto on myös tuonut CLEMET-hankkeeseen uusimpia alan näkemyksiä liittyen liikenteen palveluistumiseen sekä automaattiajoneuvojen odotettuun kehitykseen tulevaisuudessa. Lisää tietoa: Linkedin-profiili ja ResearchGate-profiili.

Taneli Fabritius työskentelee Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä teknologia päällikkönä, vastuualueenaan VTT:n transport and stationary power systems teknologia-alustan kehittäminen. Hän on koulutukseltaan DI Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Sustainability Science and Solutions (with distinction). Taneli on ollut mukana CLEMET-hankkeen valmistelussa ja osallistuu hankkeen ohjausryhmään. Kokonaisvaltainen ja kestävän kehityksen mukainen muutosalan haasteiden ratkaiseminen ja CLEMET toimintamallien edistäminen käytännön kokeiluihin kiinnostavat Tanelia. Linkki LinkedIn-profiiliin.

Comments are closed.