Home / Uncategorised / Miksi liikenteen tulevaisuuden tekemiseen ja opetukseen tarvitaan living labeja ja ekosysteemejä?
single

Miksi liikenteen tulevaisuuden tekemiseen ja opetukseen tarvitaan living labeja ja ekosysteemejä?

Mistä on kyse yhteiskehittämisessä, Living Labeissa ja ekosysteemeissä? Ja miksi CLEMET-hankkeessa on kohkattu niistä niin kovasti? Järjestimme CLEMET-hankkeessa juuri näihin asioihin keskittyneen koulutuspäivän ja työpajan.

Cleantech Mobility Education for Tomorrow (CLEMET) -hankkeessa kehitetään ajoneuvoalan koulutusta ja luodaan uudenlaisia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä, jotka mahdollistavat koulutusketjujen rakentamista eri koulutusasteiden (2. ja 3. aste) sekä yhteistyön koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden (esim. VTT) välillä. Hankkeen ytimessä on erityisesti eri hanketoimijoiden keskinäisen osaamisen ja resurssien hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Keskeinen hankkeen konteksti on Espoon Kiviruukkiin kehitteillä oleva Cleantech Garden -yhteistyöalusta, jonka ytimessä ovat Omnian sekä VTT:n tulevat kampukset ja joiden läheisyyteen on tulossa myös Laurean kampus. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki.

Olemme CLEMET-hankkeessa kehittäneet autoalan tulevaisuuden tekemisen tueksi Living Lab -konseptia ja osana tätä työtä järjestimme 22.4.2021 Cleantech Mobility Living Lab ja ekosysteemi -koulutuspäivän ja työpajan. Tilaisuuden tavoitteena oli sekä lisätä hankeorganisaatioiden osaamista yhteiskehittämisestä, Living Labeista ja ekosysteemityöstä että esitellä hankkeessa tehtyä kehitystyötä. Tilaisuus koostui inspiraatioluennoista, joiden puitteissa saattoi oppia ja innostua sekä työpajaosioista, joiden puitteissa hahmoteltiin kehitettyjen asioiden seuraavia askelia.

Inspiraatioluentoja pitivät CLEMET-hankkeessa Laurean Living Lab asiantuntijana toimiva Mikael Seppälä ja Vision Factory Oy:n yhteiskehittämisguru Krista Keränen. Mikael painotti puheenvuoroissa CLEMET-hankkeen tekemistä ja sen puitteissa kuultuja kokemuksia ekosysteemeistä sekä Living Labeista. Krista puolestaan jakoi tohtorintutkintoonsa ja käytännön kouluttajan sekä konsultin kokemuksiinsa perustuvaa ymmärrystä yhteiskehittämiseen, Living Labeihin ja ekosysteemeihin liittyvistä seikoista.

Päivän ensimmäisen inspiraatioluennon aiheena oli Living Labien toimintamallin pedagoginen tausta ja konkretiaa käytännöstä. Sen puitteissa Krista Keränen esitteli aiheeseen liittyviä keskeisiä käsitteitä: Living Labeja, yhteiskehittämistä ja ekosysteemejä sekä sitä, miten ne voidaan nivoa osaksi oppilaitosten toimintaa. Ekosysteemillä viitataan Kristan mukaan alustaan, joka tuo erilaisia toimijoita ja yksilöitä yhteen ajan saatossa ja jonkin alueen tai teeman ympärille. Ekosysteemit kaipaavat toteutuakseen yhteiskehittämisen toimintamallia, joka haastaa asiantuntijalähtöistä tekemistä laajentumaan kohti eri asiantuntijoiden ja asiakkaiden sekä käyttäjien näkökulmia kohti. Living Labeilla Krista puolestaan viittasi toimintoihin, joiden puitteissa yhteiskehittämistä tehdään käytännössä.

Mikael Seppälä puolestaan avasi CLEMET-hankkeen tekemistä Living Labin kehittämisen suhteen. Sen edistämiseksi järjestettiin konseptointityöpaja, työpaja Living Lab -toimintamallista osana oppilaitoksen toimintaa, Future Mobility Co-creation Day ja sen yhteydessä tehtyä yhteiskehittämistyötä, tutkimushankkeita koskeva työpaja sekä validointihaastatteluita, joiden avulla pyrittiin arvioimaan toimintamallin sopivuutta toimintaympäristöönsä. Kehitystyön perusteella määriteltiin kolme Cleantech Mobility ekosysteemi- ja Living Lab -skenaarioita, joita arvioitiin ja jatkojalostettiin työpajaosoiden puitteissa.

Päivän toisessa inspiraatioluennossa oli keskiössä Krista Keräsen puheenvuoro yhteiskehittämisestä ja ekosysteemeistä. Siinä Krista avasi tarkemmin sitä, mistä yhteiskehittämisessä on kyse ja miksi ekosysteemin kehittäminen on keskeistä vaikuttavan yhteiskehittämisen edistämiseksi. Osana luentoaan Krista esitteli kehittämäänsä tuplatimanttimallia, jonka avulla ekosysteemeitä voidaan muotoilla.

Koulutuspäivä ja siihen liittyvät työpaja toivon mukaan auttoivat osallistujia ymmärtämään aihepiiriä entistä enemmän ja ottamaan seuraavia askeleita Cleantech Mobility Living Labin konkretisoimiseksi. Jos kiinnostaa palata aiheeseen tai pureutua inspiriaatioluentojen sisältöihin, työpajan tallenteet ja esitysmateriaalit ovat kaikkien saatavilla.

Inspiraatioluento 1
Mikael Seppälä & Krista Keränen: Living Lab toimintamallina – pedagoginen tausta ja konkretiaa käytännöstä
(tallenne & materiaalit)

Inspiraatioluento 2
Krista Keränen & Mikael Seppälä: Yhteiskehittämisen toimintamalli ja ekosysteemiajattelu
(tallenne & materiaalit)