Home / Uncategorised / 2.12. Living Lab osana tutkintoon johtavaa koulutusta -työpaja
single

2.12. Living Lab osana tutkintoon johtavaa koulutusta -työpaja

Living Lab -konseptointityöpaja ti 6.10.2020 13:00-15:30 Living Lab -konseptointityöpaja on osa Cleantech Mobility Education -hankkeen työpajojen sarjaa 2020-2021

Cleantech Mobility Education for Tomorrow (CLEMET) -hankkeessa kehitetään ajoneuvoalan koulutusta ja luodaan uudenlaisia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki.

Työpajan tavoitteet

Living Lab osana tutkintoon johtavaa koulutusta-työpajassa hahmotellaan tapoja, joilla hankkeessa kehitettävä Living Lab -oppimisalusta voisi nivoutua osaksi sitä hyödyntävien oppilaitosten koulutusta ja opetusta, ei ainoastaan yksittäisten kurssien, vaan erityisesti tutkintojen näkökulmasta.

Työpajan kohdejoukkona ovat CLEMET-hankkeen toimijat sekä olennaiset henkilöt heidän organisaatioistaan, jotka vastaavat koulutuksen ja opetuksen suunnittelusta.

Työpajan tarkoituksena on hahmotella tapoja, joilla Living Lab ja Learning by Developing -pedagogiikka voisivat nivoutua osaksi tutkintoihin johtavaa koulutusta.

Lisätiedot

Mikael Seppälä, projektiasiantuntija, Laurea mikael.seppala@laurea.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published.