Home / Uncategorised / Tulevaisuuden autotaloa visioitiin CLEMET -hankkeen työpajassa
single

Tulevaisuuden autotaloa visioitiin CLEMET -hankkeen työpajassa

CLEMET (Cleantech Mobility Education for Tomorrow) -hankkeen visiotyöpaja syyskuun lopulla kutsui autoalan ammattilaisia ja kouluttajia suunnittelemaan tulevaisuuden autotaloa. Tavoitteena on luoda konsepti, jossa yhden katon alla olisi yhteiskäyttöisiä työtiloja, koulutuksen ja yritysten yhteistyötä ja nuorille mahdollisuuksia tutustua alaan. Autojen lisäksi myös muut liikkumisen tavat ovat edustettuina. 

Cleantech Mobility Education for Tomorrow -hankkeessa Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupunki kehittävät autoalan koulutusta. Hankkeessa kehitetään living labs -tyyppisiä oppimisympäristöjä autoalalle, ja valmistellaan muuntokoulutuksia. Tarkoituksena on huomioida tulevaisuuden trendit kuten uudet puhtaat energiamuodot, liikkumisen palvelullistumisen ja uudet liiketoimintamallit autoalan kehittämisessä. Hankkeessa ideoidaan Espoon Kiviruukkiin syntyvää uutta osaamiskeskusta, jossa on mahdollisuus toteuttaa koulutuksen, tutkimuksen ja yritysten yhteistyössä uudenlaisia oppimis- ja yhteistyöympäristöjä. 

Visio muodostaa yhteisen suunnan hankkeelle

Tulevaisuuden autotalo -työpajassa muodostettiin yhteistä visiota uutta keskusta varten. Virtuaalityöpajaan osallistui edustajia mukana olevista koulutusorganisaatioista, autoalan yrityksistä, Espoon kaupungilta ja muista alan keskeisistä toimijoista. Työryhmissä keskusteltiin mm. arvoista, tulevaisuuden näkymistä ja tulevaisuuden trendeistä, jotka vaikuttavat autoalaan. Keskusteluissa tärkeiksi teemoiksi nousivat kestävä kehitys, miten uudet liikkumisen palvelut muuttavat autoalaa tulevaisuudessa ja yhteistyön teemat. Autoalan koulutukseen toivottiin mahdollisuuksia syvempään yhteistyöhön eri koulutusasteiden välillä ja yritysten kanssa. 

Johanna Palomäki (suunnittelupäällikkö, Espoon kaupunki) korosti alustuksessaan, että ihmisen tulee olla keskiössä liikkumisen suunnittelussa, sen sijaan että keskityttäisiin eri liikennevälineisiin. Tulevaisuudessa voi olla, että uudenlaiset liikkumisen palvelut haastavat autoalaa, mutta ihmisen tarve liikkumiseen ei häviä. 

Onko Tulevaisuuden autotalo siis autotalo ollenkaan, vai kenties Liikkumisen palvelukeskus tai Tulevaisuuden pyörätalo? Cleantech Mobility Education -hankkeen etenemistä voi seurata myös LinkedInistä. 

Mikäli autoala, liikkuminen ja tulevaisuus kiinnostavat, katso Risto Öörnin (erikoistutkija, VTT) ja Johanna Palomäen (suunnittelupäällikkö, Espoo) tilaisuuden alustuspuheenvuorot videolta.

Lisätietoja uutisen kirjoittajilta

  • Clemet-visiotyöpajasta: Salla Kuuluvainen, palvelumuotoilija, Laurea
  • Clemet-hankkeesta: Kati Tawast, projektipäällikkö, Laurea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *