Home / Uncategorised / CLEMET – Cleantech Mobility Education for Tomorrow
single

CLEMET – Cleantech Mobility Education for Tomorrow

Cleantech-teknologia vaatii uutta osaamista. Minkälaisia täydennyskoulutuksia tai oppimisympäristöjä autotekniikan alalla tulevaisuudessa tarvitaan?

CLEMET-hankkeen tavoitteena on edistää autotekniikan alaa. CLEMET-kumppanit Espoo, Laurea, Metropolia, Omnia ja VTT

  • kartoittavat tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeita
  • rakentavat uudenlaista oppimisympäristöä
  • hyödyntävät kehittämisessä living lab –menetelmiä.

Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoima, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke jatkuu elokuuhun 2021 asti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *